VALORI ESENȚIALE AMEC

Valori esențiale AMEC

Importanţa unei conduceri divine la toate nivelele

Conducerea spirituală este cea mai înaltă formă de autoritate. Bărbaţii şi femeile care sunt în poziţii de conducere trebuie să Îl iubească pe Dumnezeu din toată inima pentru a în stare să discearnă voia Lui şi să conducă eficient lucrarea. Pe lângă abilitatea de a fi lider, dacă el sau ea nu Îl iubeşte pe Dumnezeu din toată inima, lucrarea se va distruge treptat din temelii.

Importanţa stării spirituale a lucrătorilor

Este vital ca niciodată să nu ne mulţumim doar să-i învăţăm pe lucrători cum să evanghelizeze copiii şi cum să-i instruiască şi pe alţii să facă aceasta, ci să avem ca obiectiv să investim în viaţa spirituală a lucrătorilor noştri. Când lucrătorii AMEC, bărbaţi şi femei, sunt în primul rând motivaţi de pasiunea pe care o au pentru Dumnezeu şi pentru gloria Sa şi au o chemare clară din partea Domnului, lucrarea va prospera. Dacă ne concentrăm neîncetat asupra lui Dumnezeu şi asupra chemării Lui, vom fi sprijiniţi la vremea încercării.

Importanţa rugăciunii ca temelie a misiunii

Ceea ce aduce cele mai mari benecii lucrării, nu este activitatea noastră, nici şedinţele pe care le avem sau deciziile pe care le luăm, ci timpul petrecut înaintea tronului lui Dumnezeu în rugăciune, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Acesta aduce putere, lucrători şi resurse în lucrare.

Importanţa evanghelizării copiilor

Organizaţiile care au ca scop împlinirea nevoilor fizice ale copiilor sunt nenumărate. Suntem mulţumitori că aceste organizaţii există şi credem că Dumnezeu le foloseşte pentru a ajuta copiii care suferă. AMEC însă a fost chemată de Dumnezeu pentru a face din prezentarea Evangheliei copiilor prioritatea numărul unu, aşa încât ei să fie mântuiţi şi ucenicizaţi prin Cuvântul Său. Trebuie să rămânem credincioşi acestui obiectiv.

Importanţa unei prezentări biblice clare a Evangheliei

Faptul că un copilaş poate să înţeleagă mesajul simplu al mântuirii şi poate deveni un copil al lui Dumnezeu este principiul de bază al AMEC. Tot ceea ce facem se bazează pe acest fapt. Vestea Bună a Domnului Isus Hristos este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Trebuie să o prezentăm clar şi în întregime.

Importanţa unei dedicări pentru excelenţă, pentru gloria lui Dumnezeu

Fiecare aspect al lucrării, indiferent cât de mic sau mare ar fi, are importanţă. Aceasta include instruirea pe care o oferim, materialele pe care le edităm, facilităţile pe care le folosim şi modul în care ne prezentăm. În fiecare domeniu trebuie să ne străduim să atingem excelenţa pentru gloria lui Dumnezeu!